skcsitplen
• preklady z taliančiny a poľštiny do slovenčiny a češtiny
• vo vybraných technických odboroch aj preklady z angličtiny do uvedených cieľových jazykov
• tlmočenie v taliančine-slovenčine-češtine-poľštine
• revízie prekladov

Zameranie
preklady vedeckého a vedecko-technického charakteru z odboru:
• chémia a chemické technológie
• biológia
• fyzika a biofyzika
• životné prostredie

Preklady technického charakteru, ako sú príručky a užívateľské rozhrania pre priemyselné stroje a strojné zariadenia ako aj ich elektrické, elektronické, mechanické, pneumatické a hydraulické podsystémy:
• kovoobrábacie stroje – CNC
• technológia výroby plastov
• obalová technika a technológia
• potravinárske technológie
• kozmetika a farmaceutický priemysel
• textil a technológia výroby textilu
• papierenský priemysel
• spracovanie odpadu
• priemyselná automatizácia

návody a formuláre, katalógy, technické a bezpečnostné listy:
• doprava a logistika
• automobilový priemysel
• stavebné hmoty a keramika
• metalurgia
• energetika: kúrenie a obnoviteľné energie
• potraviny & krmivá

Dlhoročné (i keď nevyhľadávané :) ) skúsenosti s prekladmi z oblasti obchodu a práva

Preklady sa odovzdávajú po pravopisnej a štylistickej kontrole textu, na požiadanie zákazníka sa poskytuje aj kontrola obťahov. Tieto služby, ako aj terminologická rešerš, sú zahrnuté do sadzby stanovenej za preklad.
Cenová kalkulácia: www.tariffometro.it podľa terminologickej špecifickosti
Cena sa stanovuje pre 1 normostranu (1500 znakov), prípadne 1 slovo zdrojového textu. Z cieľového textu sa vychádza len ak formát zdrojového textu neumožňuje automatické spočítanie znakov.

Cena za revízie prekladov:
korekcie: 30% bežnej ceny za normostranu/slovo
úpravy textu v obmedzenom rozsahu: 50% bežnej ceny za normostranu/slovo
rozsiahle prepracovanie textu: 100% bežnej ceny za normostranu/slovo