skcsitplen
• překlady z italštiny a polštiny do slovenštiny a češtiny
• ve vybraných technických oborech i překlady z angličtiny do uvedených
• tlumočení v italštině-slovenštině-češtině-polštině
• revize překladů

Zaměření
překlady vědeckého a vědecko-technického charakteru z oboru:
• chemie a chemické technologie
• biologie
• fyzika a biofyzika
• životní prostředí

Překlady technického charakteru, jako jsou příručky a uživatelské rozhraní pro průmyslové stroje a strojní zařízení jak rovněž jejich elektrické, elektronické, mechanické, pneumatické a hydraulické podsystémy:
• kovoobráběcí stroje – CNC
• technologie výroby plastů
• obalová technika a technologie
• potravinářské technologie
• kosmetika a farmaceutický průmysl
• textil a technologie výroby textilu
• papírenský průmysl
• zpracování odpadu
• průmyslová automatizace

Návody a formuláře, katalogy, technické a bezpečnostní listy:
• doprava a logistika
• automobilový průmysl
• stavební hmoty a keramika
• metalurgie
• energetika: topení a obnovitelné zdroje energie
• potraviny a krmiva

Dlouholeté (ovšem nevyhledávané :) ) zkušenosti s překlady z oblasti obchodu a práva

Překlady se odevzávají po pravopisné a stylistické kontrole textu, na požádání zákazníka se poskytuje i kontrola obtahů. Tyto služby, jak rovněž terminologická rešerš, jsou zahrnuty do sazby stanovené za překlad.
Cenová kalkulace: www.tariffometro.it dle terminologické specifičnosti.
Cena se stanovuje za 1 normostranu (1500 znaků), případně 1 slovo zdrojového textu. Z cílového textu se vychází pouze pokud formát zdrojového textu neumožňuje automatické spočítání znaků.

Cena za revize překladů:
korekce: 30% běžné ceny za normostranu/slovo
úpravy textu v omezeném rozsahu: 50% běžné ceny za normostranu/slovo
rozsáhlé přepracování textu: 100% běžné ceny za normostranu/slovo