skcsitplen
• tłumaczenia pisemne z języków włoskiego i polskiego na język słowacki i czeski
• w wybranych dziedzinach technicznych również tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na podane języki docelowe
• tłumaczenia ustne w języku włoskim-słowackim-czeskim-polskim
• rewizje tłumaczeń
Dziedziny specjalizacji
tłumaczenie tekstów naukowych oraz naukowo-technicznych z następujących dziedzin nauki:
• chemia i technologie chemiczne
• biologia
• fizyka i biofizyka
• środowisko

Tłumaczenia techniczne, jak podręczniki, instrukcje obsługi i interfejs użytkownika dla maszyn i urządzeń przemysłowych jak również ich podzespołów elektrycznych, elektronicznych, mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych:
• maszyny do obróbki metali – CNC
• technologia produkcji tworzyw sztucznych
• opakowalnictwo
• transport i logistyka
• przemysł automobilowy
• technologia i przetwórstwo żywności
• przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny
• włókiennictwo
• przemysł papierniczy
• materiały budowlane i ceramika
• metalurgia
• energetyka
• przetwarzanie odpadów
• automatyka przemysłowa

katalogi, karty techniczne i karty bezpieczeństwa produktów:
• transport i logistyka
• przemysł automobilowy
• materiały budowlane i ceramika
• metalurgia
• energetyka: ogrzewnictwo i energia odnawialna
• artykuły spożywcze & karmy

Długoletnie (jednak nielubiane :) ) doświadczenia z tłumaczeniami w dziedzinie prawa i handlu

Klient otrzyma przekład po korekcie ortograficznej i stylistycznej. Na życzenie klienta wykonuję również korektę odbitek. Usługi te, jak również wszelkie poszukiwania terminologiczne, uwzględnione są w cenie ustalonej za przekład.
Kalkulacja ceny: www.tariffometro.it według specyficzności terminologii
Cenę podaje się za 1 stronę obliczeniową (1500 znaków ze spacjami), ewentualnie za 1 słowo tekstu źródłowego. Według stron/słów tekstu w języku docelowym rozliczam się jedynie w przypadku tekstów w formacie, który nie umożliwia automatycznego policzenia znaków.

Cena za rewizje tłumaczeń:
korekta ortograficzna: 30% zwykłej ceny za stronę obliczeniową/słowo
wprowadzenie zmian w tekście: 50% zwykłej ceny za stronę obliczeniową/słowo
ponowne opracowanie tekstu: 100% zwykłej ceny za stronę obliczeniową/słowo