skcsitplen
Wykształcenie:
Politechnika Słowacka w Bratysławie;
Fakultet Technologii Chemicznej
dyplom inżyniera – specjalizacja: chemia fizyczna

Università per Stranieri di Siena, Włochy
Certyfikat z języka włoskiego – CILS Livello QUATTRO – C2

* odsyłacz do spisu publikacji pod nazwiskiem Daria Čerhata

Doświadczenie zawodowe:
• praca badawcza w dziedzinie biochemii (Instytut Biotechnologii przy Politechnice Słowackiej oraz Instytut Medycyny Prewencyjnej i Klinicznej, Bratysława), artykuły badawcze z dziedziny bioelektrochemii i biochemii*

• stosowanie najnowocześniejszych urządzeń analitycznych (HPLC, spektrofotometria UV-VIS), wdrażanie nowych metod analizy fizyczno-chemicznej

• USA – pobyt poznawczo-roboczy (1994)

• praca w firmie z dziedziny automatyki przemysłowej (Bergamo, Włochy), EPS-EPP: urządzenia i maszyny do produkcji spienionego polistyrenu i polipropylenu
- przygotowanie dokumentacji technicznej – podręczniki, instrukcje
- tłumaczenia dokumentacji technicznej

• od 1997: niezależny tłumacz