skcsitplen

Ing. DARIA TOKÁR

niezależny tłumacz

tłumaczenia pisemne i ustne - rewizje tłumaczeń

IT-PL > CS-SK

z ukierunkowaniem technicznym

podręczniki, instrukcje obsługi i interfejs użytkownika dla maszyn i urządzeń przemysłowych, układy sterowania PLC, podzespoły elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, maszyny do obróbki metali – CNC,  technologia produkcji tworzyw sztucznych, opakowalnictwo, transport i logistyka, przemysł automobilowy, technologia i przetwórstwo żywności, przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny, włókiennictwo, przemysł papierniczy, materiały  budowlane i ceramika, metalurgia, energetyka, przetwarzanie odpadów, automatyzacja produkcji i procesów przemysłowych, ochrona środowiska, karty techniczne produktów, karty bezpieczeństwa produktów

Strony tytułowe tłumaczeń niektórych monografii