skcsitplen

Ing. DARIA TOKÁR

nezávislý prekladateľ a tlmočník

preklady – tlmočnenie – revízie prekladov

IT – PL < SK – CS

so zameraním na technické texty

manuály, príručky a užívateľské rozhrania pre priemyselné stroje a strojné zariadenia, riadiace systémy PLC, elektrické, elektronické, mechanické, pneumatické a hydraulické podsystémy, návody a formuláre, katalógy, technické a bezpečnostné listy, kovoobrábacie stroje – CNC, technológia plastov, obalová technika, potravinárske technológie, kozmetika, textilné stroje, doprava a logistika, automobilový priemysel, stavebné hmoty a keramika, metalurgia, energetika, kúrenárstvo a obnoviteľné zdroje energie, potraviny & krmivá, ochrana životného prostredia

Ukážky prekladov niektorých monografií