skcsitplen
Narodiť sa v národnostne a nábožensky zmiešanej oblasti je šťastie. Je to dar, ktorý človek môže alebo nemusí vedieť využiť. Ako napísal svetoznámy poľský novinár a cestovateľ Ryszard Kapuściński, „takíto ľudia vyrastajú uprostred mnohých kultúr, mieša sa v nich rôzna krv. Ich svetonázor tvoria pojmy ako rozhranie, nadhľad, odlišnosť, rozmanitosť.“
Sú ľudia, pre ktorých je dôležité byť súčasťou veľkého národa, stotožniť sa. Dáva to pocit istoty. Niekedy sa to ale jednoducho nedá, a to je práve môj prípad. Preto sa nesnažím ani stotožňovať ani nijako sama seba zadefinovať. Som na rozpakoch, keď musím v rôznych dotazníkoch uviesť rodnú reč a prípustná je len jediná možnosť! Štátne občianstvo – opäť jediná možnosť! Narodila som sa a vyrastala na česko-poľskom pohraničí (poznáte Český Těšín na Sliezsku?), kde sa viacmenej bez problémov používala aj čeština aj poľština, do školy som chodila na Slovensku.
Mám české aj slovenské štátne občianstvo. V dokladoch mám uvádzanú poľskú národnosť. Už roky pôsobím v Taliansku a cítim sa tu doma. Čo napíšem do kolónky v dotazníku? Načo takéto škatuľkovanie?
Toto je niekde mimo mňa, neriešim to! Dôležité je vedieť byť sama sebou.
Moje zázemie mi umožnilo nadobudnúť nadhľad, a verte, je to nádherná vec! Núti ťa to dívať sa na všetko so zdravým odstupom a naučiť sa rešpektovať odlišnosť …
Ďalším šťastím je mať prácu, ktorá človeka napĺňa. Prekladateľstvo je krásne kreatívna a kreatívne náročná činnosť, ktorá ťa úplne pohltí. Existuje veľa názorov na to, čo je pri tejto práci najdôležitejšie – vzdelanie, prax, dôkladnosť – isteže, toto sú nevyhnutné predpoklady, ale na základe vlastných dlhoročných skúseností som čím ďalej tým viac presvedčená, že bezpodmienečný je tu talent.
Ja som ho u seba kedysi objavila náhodou … a mienim ho dôsledne využiť!

Tento text nie je a nikdy nebude doslovným prekladom iných jazykových verzií na mojich internetových stránkach, pretože každú z nich tvorím nezávislo, tak ako to cítim.
Nech to už takto zostane :) .