skcsitplen
Narodit se v národnostně a nábožensky smíšené oblasti je štěstí. Je to dar, který člověk může nebo nemusí umět využít.
Jak jednou napsal světoznámý polský novinář a cestovatel Ryszard Kapuściński, „takoví lidé vyrůstají uprostřed mnohých kultur, míchá se v nich různá krev. jejich světonázor tvoří pojmy jako rozhraní, nadhled, odlišnost, rozmanitost.“ Pro některé lidi je důležité a zřejmě i povzbudivé být součástí velkého národa, ztotožnit se. Dává to pocit jistoty. Někdy to ale prostě nejde, a to je právě můj případ. Proto se nesnažím ani ztotožňovat ani nijak jinak sama sebe zadefinovat. Přivádí mě do rozpaků, když musím v různých dotaznících uvádět rodný jazyk a připouští se pouze jedna možnost! Státní občanství – zase jediná možnost! Narodila jsem se a vyrůstala v česko-polském pohraničí (znáte Český Těšín?), kde se víceméně bez problémů používala čeština i polština, do školy jsem chodila na Slovensku. Mám české i slovenské státní občanství. V dokladech mám uvedenou polskou národnost. Už léta působím v Itálii a cítím se tady doma. Copak mám napsat do kolonky v dotazníku? A k čemu to škatulkování? Tohle je úplně mimo mne, neřeším to! Důležité je umět být sama sebou.
Moje zázemí mi umožnilo získat nadhled, a věřte, je to nádherná věc! Umožňuje to dívat se na vše se zdravým odstupem a naučit se respektovat odlišnost …
Dalším štěstím je mít prácí, která člověka naplňuje. Překladatelství je krásně kreativní a kreativně náročná činnost, která tě úplně pohltí. Existuje množství názorů na to, co je při téhle práci nejdůležitější – vzdělání, praxe, důkladnost – ovšemže, jsou to nevyhnutné předpoklady, ale na základě vlastních dlouholetých zkušeností jsem čím dál tím víc přesvědčená, že bezpodmínečně nutný je zde talent.
Já jsem ho u sebe kdysi objevila zcela náhodou … a míním jej důsledně využít!

Tento text není a nikdy nebude doslovným překladem ostatních jazykových verzí mých internetových stránek, protože každou tvořím nezávisle, tak ja to cítím.
Ať už to tak i zůstane :) .