skcsitplen
Vzdelanie:
Slovenská vysoká škola technická Bratislava;
Chemickotechnologická fakulta
diplom inžiniera v odbore fyzikálna chémia

Università per Stranieri di Siena, Taliansko
Certifikát z taliančiny – CILS Livello QUATTRO – C2

*pozn.: zoznam publikácií pod menom Daria Čerhata

Pracovné curriculum:
• pôsobenie na pozícii výskumného pracovníka na výskumných ústavoch v Bratislave (Ústav biotechnológie Slovenskej technickej univerzity, Ústav preventívnej a klinickej medicíny) a publikácie v odbore bioelektrochémia a biochémia*

• práca s najmodernejšími analytickými prístrojmi (HPLC, spektrofotometria UV-VIS) a zavádzanie nových metodických postupov fyzikálno-chemickej analýzy

• poznávací a pracovný pobyt v USA (1994)

• pôsobenie v podniku priemyselnej automatizácie (Bergamo, Taliansko) EPS-EPP: zariadenia a stroje na výrobu expandovaného polystyrénu a polypropylénu)
- zostavovanie technickej dokumentácie – manuály
- preklady technickej dokumentácie

• od 1997: nezávislý prekladateľ a tlmočník