skcsitplen
sede legale
POLYKO – Ing. Daria Tokár
Gudernova 18
04011 Košice
Slovacchia

cell.:
+421908696670

IČO: 32 477 597
DIČ:1025638394
IČ DPH: SK1025638394

coordinate bancarie
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA a.s.
Mlynská 16, 040 74 Košice
IBAN: SK23 7500 0000 0040 0797 9395
(BIC) SWIFT: CEKOSKBX

sede operativa
POLYKO – Ing. Daria Tokár
via Aldo Moro 13
420 26 Canossa (RE)
Italia

cell.:
+393356149643

e-mail:
info@daria-traduzioni.eu
daria@daria-traduzioni.eu

Skype:
tokarow2